"Toğrul" idman klubu bütün oğlan və qızları məşqlərə dəvət edir.Məşqlər 1-3-5- günləri saat 20.00 dan 22.00 a qədər Bakı şəhəri,Xətai rayonu Vunqtau küç 6a, 249 nömrəli orta məktəbələ üzbə-üz, 2-4-6 günlər saat 19.30 dan 22.00 a qədər Bakı Slavyan Universitetinin idman zalında keçirilir.Bütün yaş qrupları məşqlərdə iştirak edə bilərlər.
Əlavə məlumat +994506107379/+994552027379/+994702027379.
Azərbaycanda 17-18.10.2015 tarixlərdə Kempo döyüş növü üzrə Şağan OİK də ilk dəfə olaraq "Avroazia" çempionatı keçiriləcək.

Semi - kempo (semi - kontakt)


Görüşü  saxlamagla xalları  hesablama sistemi.
Zərbələr  tam nəzarətlə yerinə yetirilir.
İcazə  verilir
Başa və bədənə zərbələr  (yüngül toxundurma  ilə)
Başa zərbə ( bir  kombinasiyada  2 zərbədən artıg olmayarag)
Ayagla  bədənə zərbələr
Ayagla  başa zərbələr (yalnız dairəvi)
Ayagla ilişdirmələr (rəgıbı  1 dəgigədən artıg tutmamag şərti ilə)

*galan bütün fəndlər gadağandir

əlavələr:
bütün zərbələri dəgig nəzarətlə  vurub  gaytarmag lazımdır.İstər əllə , istərsədə ayagla eyni vəziyyətdə gaytarmag şərti ilə.
əgər bir hücümda  bir necə zərbə vurdugda, yalnız dəgig birinci vurulan zərbə sayılır
bir   kombinasiyada  3  zərbənin yerinə  yetirilməyi  icazə  verilir,zərbələrdən  biri  mütləg  ayagla  vurulmalıdır.
Görüşün  vaxtı
1  raund  3  dəgigə
Hec - hecə olarsa əlavə vaxtda ilk gazanılan xala gədər
xallar
əl  ilə  vurulan  zərbələr                                 1 xal
ayag  ilə bədənə  zərbələr                             1 xal
ayagla  başa  zərbə                                        2 xal
attanarag  bədənə zərbə                                2 xal
attanarag  başa  zərbə                                   3 xal
ayaglara    ilişdirmə                                        1 xal
Cərimələr
Gayda   pozuntusuna  yol    verildikdə   orta   hakim : xəbərdarlıg , yenə  də  xəbərdarlıg , - 3 xal, və  yarışdan  govulma
Gayda  pozuntusundan  asılı  olarag  orta  hakim (referi) - 3 xal  həmən dəgigə  və  ya  birinci  xəbərdarlıgdan  sonra  verə  bilər.
Təmiz gələbə
Yarışdan cıxarlma
Imtina
Xallar  arasındakı  fərg  5  xal  olarsa
Geyim  forması
Ağ  kimano( ağ  şalvar,gara üstlük),gırmızı / göy kəmər (hansı tərəfdən  döşəyə dəvət olumağından asılı olarag)
Boks   əlcəklər  8  - 10  unsiy  gırmızı / göy
Dizliklər, və  dizdən  aşağı  əlavə  olarag  protektorlar
Kişilər üçün aşağı nahiyə üçün,gadinlara isə sinə nahiyəsi üçün zədəyə garşı geyim,kimanonun altindan  vacibdir
kapa
Boks  şlemi (plastik maska ilə 16  yaşa  gədər  olan  idmançilara  aidiir) , küncə  müvafig  rənglə.

*plastik  maska  olarsa  kapa  vacib  deyil

Hakimlik
3   hakimdən  2  sinin gərarı çoxluğ  təşkil  edərsə, onda gərar çoxlug  təşkil  olunan tərəflə  hesablanır
Gərar  gəbul  olundugdan sonra  orta hakim (referi) xal hesabını elan edir
Nokaut  vəziyyəti  olarsa  onda  zərbə yetirən  idmançı yarışdan  kənarlaşdırılır.Lakin nokauta düşən  tərəf  özü - özünə  xətər  yetirərsə onda  özünə  xətər  yetirən  tarəf , idmançı yarışdan kənarlaşdırılır.
Nokdaun  vəziyyəti  yaransa və  ya idmançı  güclü  zərbə  yetirərsə , idmançıya - 1 xal verilir.Belə hal yenə də təkrarlanarsa yenə  də -1 xal,üçüncü  dəfə isə yarışdan kənarlaşdırılir.
Hücum  edən  tərəf  bilmədən kobud  surətdə  nokdaun  vəziyyəti   yaradarsa, onda  ona  heç bir   mənfi   xal   sanksiyası  tətbig  olunmur. Sadəcə  ayrılıgda şifahi  xəbərdarlig  verilə  bilər.
Tatamidən  gaçıb  yana  çıxarsa  : xəbərdarlıg ,  xəbərdarlıg, -1 , və yarışdan  kənarlaşdırılır.Tatamidən  gaçıb  çıxmanın  xəbərdarlığı  ayrılıgda  hesablanır
Xəbərdalığı  orta  hakim  verir, amma yan  hakimlərlə məsləhətləşdikdən  sonra.
Geyri cərimələr: xəbərdarlıg, xəbərdarlıg , -1 xal
-1 xal verildikdə  əks  tərəfin  idmançısına +1 xal  verilir

 

Full - kempo (miks – kontakt)

 

Döyüş   mubariz   duruş vəziyyətindən
Boks əlcəkləri
Başa , bədənə, ayaglara ( daxildən və xaricdən) ,tam  güclü zərbələr yetirməklə , diz ilə zərbələr, atma, boğma, sındırma, sıxıb saxlama.
İcazə  verilir
Başa  və  bədənə sarsıdıcı zərbələr
Başa ayagla vurulan zərbələr ( yalnız dairəvi zərbələr), bədənə ( bütün zərbələr), ayaglara ( yalnız dairəvi)
Ayaglara  zərbələr (daxildən  və  xaricdən  sarsıdıcı  zərbələr )
Diz  ilə  bədənə  və  ayaglara
Atma  və  ilişdirib  yıxma  fəndləri 10  san.ərzində
Uzanıglı vəziyyətdə sıxıb  saxlama  və  gırıcı fəndlər
Parter  vəziyyətində güləşməyə 10 san  vaxt  verilir.Sıxıb  saxlama  fəndini  tətbig  edərkən, orta hakim  saymağa  başlayır  10 san.

*Ayag  üstə rəgibi tutarkən yalnız  zərbələr yetirmək olar
*yuxarıda  geyd  olunmayan   hər  hansı bir  hərəkət , gadağandır

Görüşün  vaxtı
1 raund 3 dəgigə.Hec-hecə olarsa əlavə raund 2 dəgigə vaxt  ilə hesablanır.Əlavə  raundan sonra  bütün hakimlər galibi müəyyən edirlər.
Əlavə vaxt  0 - 0 hesabından başlanır.Yenə  da  hec-hecə olarsa onda gələbə daha aktiv  olan idmançıya verilir.
Əl  ilə  zərbələr                                                                                 1  xal
Ayagla  bədənə  zərbələr                                                                   1 xal
Ayagla   başa                                                                                   2 xal
Ayagla  attanarag  bədənə                                                                 2  xal
Ayagla  attanarag  başa                                                                     3  xal
Ayağa  ilişdirmələr, atma  fəndləri                                                       1  xal
Dəgig   atma  fəndləri                                                                         2  xal
Sıxıb  saxlamalar, grıcı  və ya  boğucu  uzanıglı  vəziyyətdə 10  san.      2  xal

*rəgibin  ayagları  tərəfindən sıxıb  saxlamalar    və  gırıcı  fəndlərə xal  hesblanmır

Cərimələr
Gayda   pozuntusuna  yol    verildikdə   orta   hakim : xəbərdarlıg , yenə  də  xəbərdarlıg , - 3 xal, və  yarışdan  govulma
Gayda  pozuntusundan  asılı  olarag  orta  hakim (referi) - 3 xal  həmən dəgigə  və  ya  birinci  xəbərdarlıgdan  sonra  verə  bilər.
Təmiz gələbə
Yarışdan  çıxarılma  və  ya  govulma
Nokaut
Texniki nokaut
Imtina
3  nokdaun
Geyim  forması
Ağ  kimano( ağ  şalvar,gara üstlük),gırmızı / göy kəmər (hansı tərəfdən  döşəyə dəvət olumağından asılı olarag)
Boks   əlcəklər  8  - 10  unsiy  gırmızı / göy
Dizliklər, və  dizdən  aşağı  əlavə  olarag  protektorlar
Kişilər üçün aşağı nahiyə üçün,gadinlara isə sinə nahiyəsi üçün zədəyə garşı geyim,kimanonun altindan  vacibdir
kapa
Boks  şlemi (plastik maska ilə 16  yaşa  gədər  olan  idmançilara  aidiir) , küncə  müvafig  rənglə.

*plastik  maska  olarsa  kapa  vacib  deyil

Orta  hakim  tərəfdən  hesablanan xallar
Nokdaun   2  xal. Dəgig  yerdə  sıxıb  saxlama  10 san. ərzində  bir  nokdauna bərabərdir.
3  nokdaun  ( bütün  raundlara şamil  olunur )  =  nokaut
Yan  hakimlər ayag  üstə  keçirilən  döyüş  zamanı  verilən   xalları  hesablayır

 

K – 1 Kempo (Full – kempo)


Döyüş   mubariz   duruş vəziyyətindən
Tam   güclü  zərbələr, ayagla  və  dizlə  zərbələr
İcazə  verilir
Əl  zərbələri   başa   və  bədənə
Başa  ayagla  ( yalnız  dairəvi ), bədənə ( bütün  zərbələr ), ayaglara ( yalnız dairəvi )
Dizlə  ayaglara  və  bədənə
Ilişdirmə , atma  fəndləri 10 san ərzində.

*yuxarıda  geyd  olunmayan  hər bir  hərəkət  gadağan  olunmuş  sayılır.

Görüşün  vaxtı
1 raund 3 dəgigə.Hec-hecə olarsa əlavə raund 2 dəgigə vaxt  ilə hesablanır.Əlavə  raundan sonra  bütün hakimlər galibi müəyyən edirlər.
Əlavə vaxt  0 - 0 hesabından başlanır.Yenə  da  hec-hecə olarsa onda gələbə daha aktiv  olan idmançıya verilir.
Xallar
əl  ilə  zərbə                               1  xal
ayagla  bədənə                           1  xal
ayagla  başa                               2  xal
ayagla  attanarag  bədənə            2  xal
ayagla   attanarag  başa              3  xal
ilişdirmələr                                 1  xal  
Cərimələr
Gayda   pozuntusuna  yol    verildikdə   orta   hakim : xəbərdarlıg , yenə  də  xəbərdarlıg , - 3 xal, və  yarışdan  govulma
Gayda  pozuntusundan  asılı  olarag  orta  hakim (referi) - 3 xal  həmən dəgigə  və  ya  birinci  xəbərdarlıgdan  sonra  verə  bilər.
Təmiz gələbə
Yarışdan  çıxarılma  və  ya  govulma
Nokaut
Texniki nokaut
Imtina
3  nokdaun
Geyim  forması
Ağ  kimano( ağ  şalvar,gara üstlük),gırmızı / göy kəmər (hansı tərəfdən  döşəyə dəvət olumağından asılı olarag)
Boks   əlcəklər  8  - 10  unsiy  gırmızı / göy
Dizliklər, və  dizdən  aşağı  əlavə  olarag  protektorlar
Kişilər üçün aşağı nahiyə üçün,gadinlara isə sinə nahiyəsi üçün zədəyə garşı geyim,kimanonun altindan  vacibdir
kapa
Boks  şlemi (plastik maska ilə 16  yaşa  gədər  olan  idmançilara  aidiir) , küncə  müvafig  rənglə.

*plastik  maska  olarsa  kapa  vacib  deyil

 

Hakimlik

Hakim  tərəfdən  hesablanan  xallar

Nokdaun   2  xal

Hər  bir   raundlarda olduğu  kimi  3  nokdaun  1  nokaut

Yan  hakimlər  isə yalnız  ayag  üstə  keçirilən  görüşün xallarını hesablayırlar.

 

Nokdaun – kempo (nokdaun)

 

Döyüş ayag üstə və parterdə
əlcəksiz
zərbələr tam güclə yalnız bədən nahiyəsinə,ayag və dizlə zərbələr,atma fəndləri,boğucu,gırıcı, sixma  və  saxlama fəndləri bədən nahiyəsinə zərbələrlə və  ayaglara uzanılı vəzəyyətdə.
İcazə verilir
Əl və dirsəklərlə bədənə və bel hissəyə  zərbələr
Ayagla   başa zərbələr(yalnız dairıvi),bədənə (bütün ayag zərbələri),ayaglara isə (yalnız dairəvi)
Diz ilə bədənin hər tərəfinə  və ayaglara (daxildən vurmalar icazə verilmir)
Ilişdirmələr   və  atma fəndləri (əyər  hər  iki  idmançı  effektif  döyüş  göstərməsələr  orta hakim döyüşü saxlayarag ortadan başlamaga gərar  verə  bilər)
Uzanıglı vıziyyətdə boğucu, gırıcı , saxlamalar,dirsəklə   və  diz  ilə  zərbələr.Bədənə,ayag hissələrə.

*ayag  üstü döyüşən zaman  agrıdıcı, gırıcı  və   boğucu  fəndlər etmək  gəti  gadagandir
*tutub saxlayan vaxtı yalnız zərbələdən istifadə etmək olar
*yuxarıda  geyd olunmayan hər  bir hərəkət  və  ya fənd gadağan hesab olunur.

 

Geyri   gaydalar:
Fəndi atmag ücün 30 san  vaxt verilir
Yerdə uzanınıglı vəziyyətdə kecirilən döyüşə 30 san vaxt verilir  və  ya  passivlik  olarsa saxlanılır.Əyər idmançılardan hansısa galxarag mübariz döyüş vəziyyəti  alarsa onda hakim görüşün mərkəzdən başlamasına gərar  verə bilər.
Bütün hərəkətlər,fəndlər  çox dəgig yerinə yetirilməlidir.Əks halda xal hesablanmır.
Əgər idmançıların hansınınsa dizi yerə  dəyərsə onda bu uznıglı vəziyyətdə olan döyüş sayılir.Hucum edən idmançı özü uzanıglı vəziyyətdə deyilsə rəgibə zərbə yetirə bilməz.
Görüşün vaxtı
1 raund 3 dəgigə.Hec-hecə olarsa əlavə raund 2 dəgigə vaxt  ilə hesablanır.Əlavə  raundan sonra  bütün hakimlər galibi müəyyən edirlər.
Xal  hesabı
Ayagla     ayaga  və  ya  bədənə                               1  xal
Ayagla  başa                                                              2 xal
Attanarag  bədənə  və  ya  başa                                3 xal
Ayağı ilişdirmə ,yıxma , geyri dəgig atma fəndi          1 xal
Dəgig atma fəndi                                                         2 xal
Nokdaun                                                                      2 xal
3 nokdaun     =                                                         nokaut
Cərimələr
Gayda   pozuntusuna  yol    verildikdə   orta   hakim : xəbərdarlıg , yenə  də  xəbərdarlıg , - 3 xal, və  yarışdan  govulma
Gayda  pozuntusundan  asılı  olarag  orta  hakim (referi) - 3 xal  həmən dəgigə  və  ya  birinci  xəbərdarlıgdan  sonra  verə  bhilər.
Təmiz gələbə
Yarışdan  çıxarılma  və  ya  govulma
Nokaut
Texniki    nokaut
Imtina
3  nokdaun
Geyim  forması
Ağ  kimano( ağ  şalvar,gara üstlük),gırmızı / göy kəmər (hansı tərəfdən  döşəyə dəvət olumagdan asılı olarag)
Kişilər  əlcəksiz
Yarım  barmaglıları  olan  əlcəklər  gırmızı / göy  gadınlar  üçün  və  20  yaşa  gədər  olan  idmançılar
Dizliklər, və  dizdən  aşağı  əlavə  olarag  protektorlar
Kişilər üçün aşağı nahiyə üçün,gadinlara isə sinə nahiyəsi üçün zədəyə garşı geyim,kimanonun altindan  vacibdir
kapa
Boks  şlemi (plastik maska ilə 16  yaşa  gədər  olan  idmançilara  aidiir) , küncə  müvafig  rənglə.

*plastik  maska  olarsa  kapa  vacib  deyil

 

Submişn – Kempo (Grapling)


Ayag  üstü   və parterdə güləş
Zərbələr gadağandır
Yalnız atma,boğma sıxmalar və saxlamalar
İcazə verilir
Ayagları ilişdirmələr,atma  və  yerə  yıxmalar
Gırıcı fəndlər, saxlamalar  və  boğmalar
Xallar
Qeyri  dəgig  atma fəndi                                                      1  xal
Dəgig  atma  fəndi                                                               2  xal
Qırıcı fəndlər,saxlamalar,boğmalar  10  san.ərzində          2  xal
Hec-hecə olarsa əlavə 2 dəgigə
Əlavə vaxt  0 - 0 hesabından başlanır.Yenə  da  hec-hecə olarsa onda gələbə daha aktiv  olan idmancıya verilir.
Görüşün ümumi vaxtı
1 raund 3 dəgigə.Hec-hecə olarsa əlavə raund 2 dəgigə vaxt  ilə hesablanır.Əlavə  raundan sonra  bütün hakimlər galibi müəyyən edirlər.
Geyim  forması.
Ağ  kimano( ağ  şalvar,gara üstlük),gırmızı / göy kəmər (hansı tərəfdən  döşəyə dəvət olumagdan asılı olarag)
Kişilər üçün aşağı nahiyə üçün,gadinlara isə sinə nahiyəsi üçün zədəyə garşı geyim,kimanonun altindan  vacibdir.